top of page

Insightrix Communities:

Market Research Online Community Software Services

ชุมชน DIY

เราสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการวิจัยได้ง่ายขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายรวมกับไลบรารีของวิดีโอการฝึกอบรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คุณในการสร้างชุมชนที่คุณจินตนาการไว้  

diy.png

ชุมชนบริการเต็มรูปแบบ

เราเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดการโครงการระยะสั้นหรือชุมชนระยะยาวได้ การจ้างผู้จัดการชุมชนอาจเป็นเรื่องยาก แต่เราจัดการชุมชนของคุณให้คุณได้ 

Insightrix_Communities_Full-Service_Comm

โปรแกรมที่สามารถกำหนดเองได้

เราสามารถสร้าง API เพื่อเชื่อมต่อซอฟต์แวร์แบบสำรวจเข้ากับชุมชนออนไลน์ของคุณได้ ราคาและเวลาในการจัดส่งจะแตกต่างในแต่ละกรณีไป

insightrix-communities-api-plugin.jpg

เชิงปริมาณที่คุณชอบ

เรามีตัวอย่างการสำรวจ เพื่อให้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ อื่นๆ

Untitled-4.png

เปลี่ยนผู้ให้บริการกลุ่มตัวอย่าง

คุณมีแพลตฟอร์มแผงอยู่แล้วใช่หรือไม่? 

ทีมซอฟต์แวร์ของเราจะช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการย้าย เพื่อนำสมาชิกตัวอย่างที่มีอยู่และข้อมูลของพวกเขามาที่แพลตฟอร์มของเรา

news.png

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

การกำหนดราคาระยะยาวของเราอนุญาตให้มีสมาชิกได้ 15,000 คน และยังมีตัวเลือกราคาเหมาะสมสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนเกิน 15,000

survey.png

แบบสำรวจและบอร์ดสำหรับสนทนาจำนวนไม่จำกัด

ไม่จำกัดจำนวนแบบสำรวจและบอร์ดสำหรับสนทนาที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาสัญญา

survey.png

บริการสนับสนุนวิจัย

topline.png

ชุมชน Insightrix ช่วยให้ลูกค้าเลือกได้ 

จากการบริการตนเองหรือ  บริการจากเราเต็มรูปแบบพร้อมความยืดหยุ่นสำหรับทุกตัวเลือกในบริการ  เช่น:

  • การเขียนสคริปต์แบบสำรวจ

  • การออกแบบสำรวจ

  • บริการวิจัย

  • การเตรียมไฟล์ข้อมูล

  • การวิเคราะห์

  • การเขียนรายงาน

  • กลั่นกรองกลุ่ม

ระยะเวลา

โครงการระยะสั้นอาจสั้นตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนขึ้นไป ในขณะที่โครงการระยะยาวอาจมีระยะเวลาหนึ่งปีหรือนานกว่านั้น

Untitled-1.png

การสนับสนุนทางเทคนิค

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมอภิปรายของคุณโดยตรง  เช่นรหัสผ่านสูญหาย ฯลฯ

Servicespage.png
bottom of page